Divel d.o.o. Sarajevo - usluge projektovanja, revizije i nadzora u oblasti građevinarstva

Divel d.o.o. Sarajevo pruža usluge projektovanja, revizije i nadzora u oblasti građevinarstva. Od osnivanja do danas, realizovali smo niz projekata na autocesti koridora Vc, na mreži magistralnih i regionalnih cesta, te gradskih saobraćajnica. Stalno ulaganje u savremenu tehnologiju i obrazovanje stručnog kadra garancija je za nastavak u razvoju i rastu ka uspješnom odgovoru na sve izazove u oblasti cestovne infrastukture.

Izlazni portali tunela u Tarčinu

Izlazni portali tunela u Tarčinu i osiguranje kosine

Tunel Ugar

Tunel "Ugar" na magistralnoj cesti M-16.0-2 Banja Luka - Jajce

Tunel na magistralnoj cesti M-18

Tunel na magistralnoj cesti M-18, dionica Podpaklenik - Olovo

Petlja Tarčin

Petlja Tarčin na autocesti na koridoru Vc

Galerija na magistralnoj cesti M-17

Galerija na magistralnoj cesti M-17 Jablanica - Mostar, dionica "Prenjska vrata"