Divel d.o.o. Sarajevo - usluge projektovanja, revizije i nadzora u oblasti građevinarstva

Divel d.o.o. za projektovanje cesta i mostova sa sjedištem u Sarajevu osnovan je 1998. godine sa jasnom vizijom i ciljem da uvijek pruži visok nivo usluga, osiguravajući ekonomična, trajna, sigurna i estetski prihvatljiva rješenja zasnovana na naučnoj osnovi i aktuelnim trendovima.

Osnovna djelatnost vezana je za oblast cestovne infrastrukture s naglaskom na izradi građevinskih, saobraćajnih i geotehničkih projekata, nadzoru nad izvođenjem radova i poslovima revizije projektne dokumentacije.

Firma upošljava gotovo 30 ljudi, među kojima su doktori tehničkih nauka, magistri građevinarstva, diplomirani inženjeri građevine, diplomirani inženjeri saobraćaja, diplomirani inženjeri geologije, diplomirani inženjeri geodezije, diplomirani inženjeri rudarstva, diplomirani inženjeri elektrotehnike i diplomirani arhitekti. Preostali dio tima čini opšti sektor.