Divel d.o.o. Sarajevo - usluge projektovanja, revizije i nadzora u oblasti građevinarstva

Divel d.o.o. za projektovanje cesta i mostova sa sjedištem u Sarajevu osnovano je 1998. godine sa jasnom vizijom i ciljem da uvijek pruži visok nivo usluga, osiguravajući ekonomična, trajna, sigurna i estetski prihvatljiva rješenja zasnovana na naučnoj osnovi i aktualnim trendovima.

Osnovna djelatnost vezana je za oblast cestovne infrastrukture s naglaskom na izradi građevinskih, saobraćajnih i geotehničkih projekata, nadzoru nad izvođenjem radova i poslovima revizije projektne dokumentacije.

Firma upošljava gotovo 30 ljudi, među kojima su doktor tehničkih nauka, magistar građevinarstva, diplomirani inženjeri građevine, diplomirani inženjeri saobraćaja, diplomirani inženjer geologije, diplomirani inženjer elektrotehnike i diplomirani arhitekta. Preostali dio tima čini opšti sektor.